Wikia

Dragon Ball Wiki

Hatred of Saiyans

6,412pages on
this wiki
Talk0

Hatred of Saiyans is a Z-Item that allows an evil character to regain Ki constantly in the video game Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3.

Around Wikia's network

Random Wiki