Wikia

Dragon Ball Wiki

Warrior Lineage

6,408pages on
this wiki
Talk0

Warrior Lineage is a Potara-item in the Budokai Tenkaichi series. Z Burst Dash Ki use is halved and Auto-Counter Ki use is halved.

Around Wikia's network

Random Wiki